Superial 75mm

Prestupy tepla (W/m2K)

- Jednokrídlové okná (Uw): 1,0 - 1,5
- Dvojkrídlové okná (Uw): 1,2 - 1,7
- Dvere (Ud): 1,0 - 1,6

Kovania

- Kovanie okien: G-U Unijet CC
- Kovanie dverí: Maco / G-U

Tepelná izolácia

- 3-komorový profil
- Šírka tepelného mostu 34 mm

Dizajn

- Farba profilu: lakovanie v škále RAL, štruktúrované farby
- Laminácia: Jednostranná / Obojstranná

Stavebné rozmery

- Stavebná hĺbka systému: 75 mm
- Pohľadová šírka rámu: 46,5-91,5 mm
- Maxi. šírka sklenenej výplne: 14-61 mm

Bezpečnosť a Komfort

- Bezpečnostná trieda: RC3
- Zvuková izolácia okna: do 47 dB
- Priepustnosť vzduchu okien a balkónových dverí: Trieda 4
- Priepustnosť vzduchu dverí: Trieda 4
- Odolnosť jednokrídlových okien voči vode a dažďu: Trieda E 1050
- Odolnosť dvojkrídlových okien voči vode a dažďu: Trieda 9A
- Odlonosť dverí voči vode a dažďu: Trieda 8A
- Odolnosť jednokrídlových okien voči záťaži vetrom: Trieda 5
- Odolnosť dvojkrídlových okien voči záťaži vetrom: Trieda 4
- Odolnosť dverí voči záťaži vetrom: Trieda 2400