STAR 90mm

Prestupy tepla (W/m2K)

- Jednokrídlové okná (Uw): 0,88 - 1,4
- Dvere (Ud): 0,86 - 1,4
- Dvojkrídlové balkónové dvere (Uw): 0,92 - 1,5

Kovania

- Kovanie okien: G-U Unijet CC
- Kovanie dverí: Maco / G-U

Tepelná izolácia

- 3-komorový profil
- Šírka tepelného mostu: 45 mm

Dizajn

- Farba profilu: lakovanie v škále RAL, štruktúrované farby
- Laminácia: Jednostranná / Obojstranná

Stavebné rozmery

- Stavebná hĺbka systému: 90 mm
- Pohľadová šírka rámu: 55 - 102,5 mm
- Maxi. šírka sklenenej výplne: 14-72 mm

Bezpečnosť a Komfort

- Bezpečnostná trieda: RC2
- Zvuková izolácia okna: do 48 dB
- Priepustnosť vzduchu okná a balkónové dvere: Trieda 4
- Priepustnosť vzduchu dverí: Trieda 4
- Odlonosť okien a balkónových dverí voči vode a dažďu: Trieda E 900
- Odolnosť jednokrídlových vchodových dverí voči vode a dažďu: Trieda
E 1350
- Odolnosť dvojkrídlových vchodových dverí voči vode a dažďu: Trieda 5A
- Odolnosť okien a balkónových dverí voči záťaži vetrom: Trieda 4
- Odolnosť jednokrídlových vchodových dverí voči záťaži vetrom: Trieda 5
- Odolnosť dvojkrídlových vchodových dverí voči záťaži vetrom: Trieda 2/3